Funderingen en vloeren

Funderingen en vloeren

Funderingen en vloeren behoren tot de hoofddraagconstructie van een gebouw. Funderingen brengen de belasting van het gebouw over naar een draagkrachtige ondergrond, zodat de gebouwen geen ontoelaatbare zettingen ondergaan.

Funderingen

Bij een draagkrachtige laag tot 1,5 m onder het maaiveld wordt in principe een fundering op staal toegepast, bij een diepere ligging van de draagkrachtige laag wordt fundering op palen toegepast. Het geschikte paaltype wordt bepaald op basis van specifieke omstandigheden, zoals grondslag, grondwaterniveau, werkruimte, belastingswijze e.d. Bij sterk wisselende grondslag, beperkte werkruimte of kans op schade door heiwerk wordt voor betonpalen gekozen. Houten palen worden toegepast in lichte woning- en  utiliteitsbouw en restauraties.

Vloeren

Bij vloeren is er een groot aantal factoren die bepaalt of ze wel of niet geschikt zijn voor een bepaalde situatie. Voorbeelden daarvan zijn maximaal haalbare overspanning, akoestische eigenschappen, constructiehoogte, beschikbare bouwtijd en het eigen gewicht. Er is keuze uit diverse soorten vloeren.

Vraag uw Bleijenbergh-Fassaert specialist om advies bij de keuze voor funderingen en vloeren!